Vi önskar våra leverantörsfakturor till oss enl nedan alternativ:

Faktura per mail i pdf format:

inbox.lev.354499@arkivplats.se

Faktura i pappersformat per post:

HBP i Skövde AB

c/o Bankgirocentralen BGC AB

FE 301, BGC-id FRX2385

105 69 Stockholm

Bet villkor 30 dagar netto